HSP, Gestalt, Psychosynthese, Kindertherapie

Privacybeleid

Ons website-adres is: https:// www.joy4ever.nl/.

Privacyverklaring
www.joy4ever.nl, een website van A.B.C. Quist | Advies, Begeleiding & Coaching, Joy Quist, Integratief therapeute voor volwassenen en kinderen, gevestigd aan Ambachtlaan 99, 3828 DB Hoogland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A.B.C. Quist | Advies, Begeleiding & Coaching
Joy Quist
Ambachtlaan 99
3828 DB Hoogland
+31644074308

Persoonsgegevens die ik verwerk
www.joy4ever.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@joy4ever.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
www.joy4ever.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals een afspraak met je maken
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
www.joy4ever.nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
www.joy4ever.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.gelukkiggevoelig.nl) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
www.joy4ever.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet:
De gegevens van je aanmelding op deze site worden niet langer bewaard dan twee jaar behalve de factuurgegevens.
De gegevens van je aanmelding op deze site worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
Factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard.
Gegevens nodig voor je therapeutische begeleiding worden conform de wetgeving 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
www.joy4ever.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken na jouw toestemming indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
www.joy4ever.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. www.joy4ever.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.joy4ever.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joy4ever.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. www.joy4ever.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
www.joy4ever.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@joy4ever.nl.
www.joy4ever.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met mij op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@joy4ever.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 23 mei 2018
www.joy4ever.nl behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. www.joy4ever.nl raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Wat anderen zeggen….
 • Trees

  Elke keer weer kijk ik uit naar de sessie en verheug ik me erop.

 • Arja

  Joy is in staat om precies aan te voelen waar de spanning zit en die vervolgens weg te masseren.

 • Oliver

  Deze massage heeft me echt geholpen. Hierdoor kom ik meer in contact met mijzelf / in mijn lichaam...

 • Mariska

  Joy weet me elke keer weer te verrassen met haar vermogen om snel tot de kern van het probleem te komen...

 • Hilda

  Toen ik kwam had ik al meer dan een half jaar klachten aan mijn schouder, namelijk een" frozen shoulder". Met pijn en een behoorlijke beperking in de beweging. Ik ben 3 keer bij Joy geweest en de pijn was weg en de beperking voor een heel groot deel.

 • Ton

  Mede dank zij jou zit ik nu weer op het goede spoor en gaat het goed met mij.

  Bedankt nog daarvoor.

  Groetjes,

  Ton

 • Mevr. v.d. B.

  Het is loutering en koestering tegelijk. Haar massage doet me lichamelijk zo goed. Het verkwikt me, verwarmt me en voelt als bevrijdend.